Posterwoorden 13

 Posterwoorden 13

 1. het fragment = een deel van een boek of film
  P       Omdat mijn vriendje belde heb ik het spannendste fragment van de film gemist.
  E       Volgende week moeten we in de les een fragment uit het boek ‘Spijt’ voorlezen.
 1. de gemeenschap = de groep mensen die volgens afspraken samenleeft of samenwerkt
  P       In dit dorp zijn nieuwe bewoners niet erg welkom; het is een gesloten gemeenschap.
  E       De Europese Gemeenschap heet tegenwoordig de Europese Unie (EU), waarvan inmiddels 28 Europese landen lid zijn.
 1. moeizaam = met veel moeite
  P       Het duurde even voor de oude man de tram in was; het instappen ging moeizaam.
  E       Sommige kinderen studeren heel makkelijk, bij anderen gaat het maar moeizaam.
 1. een offer brengen = iets van jezelf geven aan God of een andere godheid
  P       Vroeger werden aan goden offers gebracht om hun hulp te vragen.
  E       Bij het Maya-volk in Zuid-Amerika bracht men ook wel mensenoffers.
 1. onttrekken aan = ergens vandaan halen
  P       Voor ons drinkwater werd vroeger veel water aan de duinen onttrokken.
  E       Zout wordt onttrokken aan de zee.
 1. de overlevering = wat van generatie op generatie wordt doorverteld
  P       Volgens de overlevering heeft die plek magische krachten.
  E       Het verhaal dat er ooit kattenvoer in de kroketten van de snackbar zat, berust op overlevering.
 1. plaatsmaken voor = ruimte maken
  P       Het speelterrein moest plaatsmaken voor nieuwe woningen.
  E       Na een jaar moest de trainer van de club plaatsmaken voor een ander.
 1. sober = eenvoudig
  P       Ik hou van een sobere maaltijd, niet te veel en niet uitgebreid.
  E       Dit hotel is niet erg duur, het is dan ook heel sober ingericht.
 1. de welvaart = wanneer alles financieel goed gaat, rijkdom, voorspoed
  P       De welvaart in Nederland is één van de hoogste van de westerse wereld.
  E       Dankzij de toenemende welvaart kunnen mensen vaker met vakantie.
 1. winnen = uit de grond op zee halen
  P       Er zijn speciale manieren om zout uit de zee te winnen.
  E       Olie wordt gewonnen met bijzondere boortechnieken.