Posterwoorden 32

Posterwoorden 32

 1. het bondgenootschap = de overeenkomst met andere landen om elkaar te helpen
  P       Nederland heeft met andere landen in Europa een bondgenootschap.
  E       Er zijn een paar Europese landen die zich graag willen aansluiten bij het Europese bondgenootschap.
 1. het element = het onderdeel
  P       De motor is een onmisbaar element van een auto; zonder een motor kan men niet rijden.
  E       De spelleider voegde een nieuw element toe aan het spel: bij elk fout antwoord kreeg je een strafpunt.
 1. evenredig (aan) = in verhouding gelijk, in gelijke mate
  P       Het loon voor het lopen van een krantenwijk is evenredig aan het aantal dagen dat je de krant rondbrengt.
  E       De fooienpot werd evenredig verdeeld onder het cafépersoneel, op basis van het aantal gewerkte uren.
 1. de fase = de periode (in een ontwikkeling)
  P       Vanaf het moment dat je geboren bent, maak je verschillende fases mee, bijvoorbeeld van baby naar peuter en daarna kleuter.
  E       Toen de lucht ernstig verontreinigd was, werd alarmfase 1 uitgeroepen.
 1. het heil = het geluk
  P       Met Nieuwjaar wensen sommige mensen elkaar veel heil en zegen toe.
  E       Mijn vader zag geen heil in mijn plannen om na de middelbare school een wereldreis te maken.
 1. de hereniging = het weer bij elkaar zijn
  P       Nadat zij eindelijk haar vroegere schoolvriendin gevonden had, kon zij de hereniging vieren
  E       In 1989 heeft de hereniging van West- en Oost-Duitsland plaatsgevonden.
 1. teisteren = ernstige schade toebrengen
  P       De aardbeving heeft het land flink geteisterd, er is grote schade aangericht aan huizen en wegen.
  E       Al dagenlang wordt het land geteisterd door stormen en hevige regenbuien.
 1. toelaten = binnenlaten
  P       In dat deftige restaurant word je niet toegelaten zonder een stropdas.
  E       Mijn zus werd na een strenge selectie toegelaten op de Kunstacademie.
 1. verbannen = buiten een gebied verjagen
  P       De schrijver werd uit zijn land verbannen, omdat hij kritiek had geuit op de regering van zijn land.
  E       Vroeger kon je bij wijze van straf uit je land verbannen worden.
 1. het wapen (fig.) = het middel
  P       De milieuvereniging gebruikt voorlichting als wapen in haar streven naar een schone omgeving.
  E       Praten met elkaar is het beste wapen om de vrede te bewaren.