Posterwoorden 31

Posterwoorden 31

geld

Welk woord (of woorden) van deze week heeft (hebben) betrekking op de onderstaande afbeelding? 
Antwoord onderaan deze pagina.

 1. het budget = het geld dat je kunt uitgeven
  P       Ik vind die sportschoenen erg mooi, maar ze passen helaas niet in mijn budget.
  E       Ons budget is onvoldoende om twee keer per jaar op vakantie te gaan.
 1. de code = een manier om informatie door te geven, bijvoorbeeld met streepjes of cijfers
  P       In sommige supermarkten kun je de streepjescode van bijvoorbeeld een pak melk voor een apparaat houden om te kijken hoe duur het is.
  E       Om geld te kunnen pinnen bij een geldautomaat, moet je je pincode intoetsen.
 1. contant = met muntstukken of papiergeld
  P       Een ijsje of een reep chocola betaal ik met contant geld.
  E       Als ik met vakantie ga, heb ik voldoende contant buitenlands geld bij mij.
 1. de correctie = de verbetering
  P       De leerkracht had correcties aangebracht in de proefwerken van de leerlingen.
  E       Nick bekeek de correcties in zijn repetitie.
 1. functioneren = werken zoals de bedoeling is
  P       Omdat de stroom was uitgevallen, functioneerde ons koffiezetapparaat niet.
  E       De nieuwe leraar functioneerde goed; iedereen was tevreden over hem.
 1. onderwerpen aan = iemand iets (een bepaalde handeling) laten meemaken
  P       De docent onderwierp de leerlingen van zijn klas aan een grondig onderzoek, omdat er gevochten was op het schoolplein.
  E       De verdachte werd door de politie onderworpen aan een uitgebreid verhoor.
 1. ontwrichten = de normale gang van zaken verstoren
  P       Door een ongeluk op de weg was het verkeer in de ochtendspits totaal ontwricht.
  E       Een technische storing in de computer ontwrichtte het betalingsverkeer van de banken in Zuid-Holland.
 1. de theorie = het geheel van ideeën en regels waarop een vak of praktijkonderdeel is gebaseerd
  P       Habib wil later wiskundedocent worden; hiervoor moet hij veel wiskundetheorieën leren.
  E       Voor het halen van je rijbewijs moet je voorafgaand aan het praktijkexamen ook je theorie halen.
 1. verwekken = doen ontstaan, opwekken
  P       De mededeling dat er een zakkenroller op school rondliep verwekte veel onrust.
  E       In warme landen kan vuil water besmettelijke ziektes verwekken.
 1. voorzien van = ervoor zorgen dat iemand of iets het krijgt
  P       Op mijn verjaardag heeft mijn moeder mij geholpen, zij heeft mijn vrienden voorzien van koffie, thee en gebak.
  E       De camping was van alle gemakken voorzien, zoals goede douches, een campingwinkel en een zwembad.

  Antwoord: het budget en contant