Posterwoorden 21

Posterwoorden 21

 1. de balans opmaken = een overzicht krijgen van wat goed en fout ging
  P       In elk bedrijf maak je aan het eind van het jaar de balans op. Dan weet je pas wat je verdiend hebt.
  E       Je doet nu erg je best op school, maar bij het paasrapport kunnen we de balans opmaken
 1. het beheer = het zorgen voor iets, er voor verantwoordelijk zijn
  P       Dit natuurgebied is in beheer bij de Vereniging van Natuurmonumenten.
  E       De conciërge heeft de sleutels van de school in beheer.
 1. de export = het verkopen van producten aan het buitenland
  P       De export van Nederlandse bloemen naar Oost-Europa is flink toegenomen.
  E       Het boerenbedrijf wil zich nu gaan richten op de export van kaas naar China.
 1. het fortuin = grote hoeveelheid geld
  P       Richard hoopt een fortuin te winnen in de loterij.
  E       In die villa woont een man die een fortuin heeft verdiend met zijn cd-winkels.
 1. lukraak = zonder er eerst over na te denken
  P       Hans had zijn huiswerk niet geleerd en gaf lukraak antwoord op de vragen van de leraar.
  E       Alle trams rijden vanaf hier naar het centrum; als je daarnaartoe wilt kun je er lukraak een kiezen.
 1. het monopolie = als enige het recht hebben om iets te verkopen
  P       De NS heeft lange tijd het monopolie gehad op het treinverkeer in Nederland. Nu mogen ook andere bedrijven (op sommige trajecten) treinen laten rijden.
  E       Tegenwoordig kun je een telefoon kopen bij verschillende winkels. KPN heeft niet langer het monopolie.
 1. netto = wat je aan geld overhoudt na aftrek van kosten of verpakking
  P       Deze pot bevat netto 350 gram pindakaas. De pot en de pindakaas wegen samen 400 gram.
  E       De televisieactie voor slachtoffers van de overstroming heeft 10 miljoen gulden opgebracht.De netto-opbrengst is minder, want de kosten van de uitzending gaan er nog af.
 1. het saldo = wat je aan geld overhoudt
  P       Deze maand kan ik geen kleren kopen; het saldo op mijn girorekening is niet hoog genoeg.
  E       De kosten van het schoolfeest worden betaald met het saldo van de verkoop van frisdrank.
 1. vestigen = een vaste plaats krijgen of geven
  P       In alle landen zit de regering in de hoofdstad. In Nederland is de regering echter gevestigd in Den Haag.
  E       Mijn ouders willen zich later voorgoed in Marokko vestigen.
 1. weloverwogen = als je ergens goed over hebt nagedacht
  P       Een beroep kies je niet zomaar; na een goed advies neem je een weloverwogen besluit.
  E       Het heeft lang geduurd voordat de brug er kwam. Er moest een weloverwogen besluit genomen worden over de goede plaats.