Posterwoorden 4

 Posterwoorden 4

 1. aftreden = een belangrijke baan opgeven
  P       De minister moest aftreden omdat hij ernstige problemen heeft met zijn gezondheid.
  E       De penningmeester trad af, omdat hij verdacht werd van stelen uit de clubkas.
 1. iets intrekken = een afspraak veranderen omdat je er nu anders over denkt
  P       Na de supportersrellen trok de burgemeester zijn toestemming voor de volgende avondwedstrijd in.
  E       Na een lange discussie heef hij zijn besluit weer ingetrokken.
 1. de kloof = het ver uit elkaar zijn
  P       Er bestaat nog steeds een kloof tussen het westen en de ontwikkelingslanden.
  E       Er zijn politici die proberen de kloof tussen arm en rijk in Nederland te dichten.
 1. het misbruik = het verkeerde, het slechte gebruik van iets
  P       Zij heeft misbruik van mijn vertrouwen gemaakt door het geld dat ik haar gegeven had voor boodschappen, uit te geven op de kermis.
  E       Veel regeringsleiders zijn in het verleden beschuldigd van machtsmisbruik.
 1. de muiterij = de opstand op een schip en van soldaten
  P       Toen de soldaten al maandenlang geen geld ontvangen hadden, ontstond er muiterij.
  E       Op het schip was muiterij ontstaan, omdat er al lange tijd geen eten meer was.
 1. de propaganda = wat je doet om aanhangers te vinden
  P       Aan het begin van het jaar maken scholen propaganda voor hun brugklas.
  E       Politieke partijen maken in verkiezingstijd veel propaganda.
 1. radicaal = grondig en totaal
  P       Hij wil de inrichting van zijn kamer radicaal veranderen.
  E       Dit wasmiddel verwijdert alle vlekken radicaal.
 1. rechtvaardigen = laten zien dat iets goed is gegaan, goedpraten
  P       Er is een grote kans op rellen bij die wedstrijd. Dat rechtvaardigt het enorme aantal agenten.
  E       Zij kon haar afwezigheid rechtvaardigen met haar afsprakenkaart van de tandarts.
 1. de revolutie = een grote verandering, vaak door een opstand
  P       Bij een revolutie komt het volk in opstand tegen de regering van zijn land.
  E       De muziek van de Beatles was een revolutie in de wereld van de popmuziek.
 1. willekeurig = zomaar gekozen
  P       De goochelaar liet iemand uit het publiek een willekeurige kaart trekken.
  E       De journaalverslaggever vroeg willekeurige voorbijgangers naar hun mening.