Posterwoorden 3

Posterwoorden 3

1. blootleggen = openleggen, duidelijk laten zien
P       De oudheidkundigen legden de resten bloot van een Romeins dorp.
E       Tijdens de bouwwerkzaamheden werden de resten van een oud kasteel blootgelegd.

 1. het detail = een klein onderdeel van een geheel
  P       De les ging over een detail van het schilderij van Rembrandt.
  E       Spijkerbroeken zijn allemaal van dezelfde stof, alleen de details verschillen.
 1. de laster = onvriendelijke en niet bewezen dingen over iemand rond vertellen of opschrijven
  P       In het roddelblad stond een artikel vol laster over de bekende filmartiest; zo zou hij aan de drank zijn.
  E       In Amerika wordt in de verkiezingsstrijd voor het presidentschap vaak veel laster verteld over de kandidaten.
 1. de misstand = de situatie die niet goed is, wantoestand
  P       Het ziekenhuis kwam in het nieuws door misstanden op de operatieafdeling.
  E       In het rapport van Amnesty Ineternational staan de misstanden op het gebied van mensenrechten.
 1. het moreel = de instelling, de mentaliteit in moeilijke situaties
  P       Al die verloren wedstrijden zijn niet goed voor het moreel van het elftal.
  E       De wielerploeg probeerde ondanks al die dopingzaken het moreel goed te houden.
 1. ondermijnen = iemands positie verzwakken
  P       Door onaardige roddels te vertellen, ondermijnde zij de positie van haar klasgenoot.
  E       Het verhaal van de stagiaire ondermijnde de positie van de president.
 1. onderscheppen = te pakken krijgen
  P       Het zal je gebeuren, dat je leraar je spiekbriefje onderschept!.
  E       De brief waar nog fouten in stonden, kon gelukkig worden onderschept.
 1. het parlement = (het gebouw van de) volksvertegenwoordiging
  P       De minister legde zijn plannen voor het nieuwe vliegveld in het parlement uit.
  E       In het parlement worden de wetten gemaakt die wij moeten gehoorzamen.
 1. subjectief = uitgaan van je mening, niet van de feiten
  P       De supporters van de club gaven een zeer subjectief verslag van de wedstrijd.
  E       Niet iedereen vindt griezelboeken goed; de mening daarover is altijd subjectief.
 1. de verhouding = de relatie of vriendschapsband tussen mensne
  P       De verhouding met onze buren is slechter geworden sinds zij zoveel kabaal maken.
  E       De verhouding tussen Frankrijk en Duitsland is pas sinds kort heel goed.