– De Grafische Werkers in de oorlog – Beeld Onthulling in november 1947 – ‘De Fakkeldrager’

– De Grafische Werkers in de oorlog – Beeld Onthulling in november 1947 –

‘De Fakkeldrager’

40729_amsterdam_de_fakkeldrager_w860_h550

Zaterdagmiddag 22 November 1947 werd het fraaie bronzen gedenkteken onthuld, dat thans de hal van onze school siert. De heer A. H. G. Blankenstein vervulde deze plechtigheid en schetste vooraf, hoe in de jaren, dat de Duitse hiel zwaar op ons drukte, in het bijzonder onder de grafische werkers de drang om de vrijheid te herwinnen leefde. Een spaarfonds, dat onder de ogen van de bezetter werd gesticht, zogenaamd met het doel de vakstudie te bevorderen, door technische uitgaven en soortgelijke publicaties, diende in feite om steun te verlenen aan hen, die op enigerlei wijze door de Duitsers of hun Nederlandse satellieten gedupeerd werden en daar waar nodig het verzet financieël te steunen. Het geld dat bij het beëindigen van de oorlog nog in de kas van het Spaarfonds was, werd door het bestuur voor dit doel besteed, om ook bij de komende generaties van grafische werkers, de zin voor vrijheid en onafhankelijkheid levend te houden. Dit werd door de kunstenaar in brons gesymboliseerd door de gevallen strijder met daar achter, hij die fier de fakkel der vrijheid overneemt.

100-gang-dintelstr-lowOm het beeld zo goed mogelijk aan het doel te laten beantwoorden, kreeg het een plaats in de hal der school, waar zoveel jonge grafici hun vakloopbaan beginnen. Telke jare zal iedere nieuwe generatie op de betekenis van dit bronzen symbool gewezen worden. In welke geest het beeld dan ook door het bestuur der A.G.S., bij monde van de voorzitter, de heer F. L. van der Bom, werd aanvaard.

A.G.S., bij monde van de voorzitter, de heer F. L. van der Bom, werd aanvaard. Maandag de 24ste November werden de gezamenlijke leerlingen voor de. eerste maal tot dit doel in de hal bijeen geroepen, waar de heer Van der Bom en de directeur der school het woord voerden.

Beeld gestolen in 1985 (zie pdf: Onthulling Beeld gestolen in 1985)

_______________________________________________________________________

Ontwerper: Hans Reicher  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Reicher

Vorm en materiaal :Het monument ‘De Fakkeldrager’ in Amsterdam is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur met brandende toorts en een knielende mannenfiguur. Het beeld is geplaatst op een zwart marmeren voetstuk.

Symboliek: De fakkel staat symbool voor het vuur van het verzet, dat aan een ander wordt doorgegeven als men valt.

Meest recente berichten

  1. Infotheek Headlines – Oktober 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – Oktober 2016
  2. Infotheek Headlines – September 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – September 2016
  3. Infotheek Headlines – Juli 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – Juli 2016
  4. Infotheek Headlines – Juni 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – Juni 2016
  5. Infotheek Headlines – Mei 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – Mei 2016
  6. Infotheek Headlines – April 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – April 2016
  7. Infotheek Headlines Maart 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines Maart 2016
  8. Infotheek Headlines Februari 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines Februari 2016
  9. Infotheek Headlines Januari 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines Januari 2016