Infotheek Special: “Bildung” voor Leraren en “Superschool”

Infotheek Special:

“Bildung” voor Leraren en “Superschool”

 

Onze cultuur verandert snel. Dat maakt onderwijs moeilijk. In dat onderwijs staat de leraar centraal. Hij moet niet alleen economisch (rekenen en taal), maar ook sociaal en geestelijk kapitaal doorgeven. De schrijvers voeren het begrip ‘bildung’ in. Dat is het proces van innerlijke ontwikkeling en de schrijvers kiezen als model de Agora, het oud-Griekse plein. De leraar moet de leerling helpen in de toekomst te kijken. Hij moet dan vertaler zijn tussen de wereld van het kind en de grote wereld (nu en straks). Dertig scribenten uit tal van disciplines schrijven over de betekenis van onze cultuur en hoe dat in de opleiding vorm kan krijgen. Aan het slot van het boek staan tien bladzijden met stellingen die tot discussie moeten leiden. Het boek is prachtig uitgevoerd en roert een belangrijk thema aan. De redacteuren, de socioloog Van Stralen en de filosoof Gude, zijn sterk bij het onderwijs betrokken.

‘Een goede school leidt op voor een samenleving die er nog niet is. De sfeer op school moet bepalend zijn voor de sfeer in de samenleving en niet andersom.’
Peter Sloterdijk in dit boek

Leraren moeten beter geschoold worden in taal en rekenen. Goed, maar onze complexe samenleving stelt een grotere uitdaging aan de leraar. Ouders vragen meer en meer erudiete leraren die creatief op de onderwijsbehoeften van de leerlingen kunnen aansluiten en hun rol van overdrager van cultuur serieus nemen. Het vereist van leraren dat zij kunnen reflecteren op hun werk, maatschappelijk betrokken zijn, culturele diepgang hebben en een actieve intellectuele houding bezitten. Door leerlingen zo meer culturele bagage mee te geven, worden zij beter voorbereid op onze toekomstige kennissamenleving.
Prominente cultuurdragers uit vele sectoren van de samenleving leggen in dit boek uit dat het tijd is voor een hernieuwde ‘bildung’. Ze adviseren leraren hoe zij hun leerlingen kunnen vormen tot erudiete, zelfstandig denkende burgers.
Het boek is door Marcel de Jong Ma/ PM aan de Infotheek geschonken en is daardoor voor iedereen beschikbaar

 

Superschool ( VPRO/tegenlicht)

Een verslag van de onverschrokken strijd van schooldirecteur Eric van ’t Zelfde. Hij is vastberaden het leven van velen te verbeteren, desnoods ten koste van zichzelf.

In Rotterdam staat een school in zo’n beetje de beroerdste wijk van Nederland, Charlois. Temidden van werkloosheid, huiselijk geweld, drugshandel en schietpartijen probeert een bevlogen schooldirecteur met zijn school het leven in de wijk en de vooruitzichten van de kinderen te verbeteren.

Eric van ’t Zelfde heeft de ambitie met zijn school de beste van Nederland te worden. Hij wil zo de achterstandskinderen uit Charlois een eerlijke en gelijkwaardige toegang tot een succesvol leven geven. Hij droomt hiervoor van een ‘superschool’: naar school van je tweede tot je achttiende, alleen eerstegraads docenten en meer lesuren. Hij hamert voortdurend op twee thema’s: veiligheid en excellentie. Om deze twee waarden veilig te stellen gaat hij rigoureus te werk. Hoe nobel zijn plan ook is, zijn streven is een ongekend gevecht geworden.

In deze Tegenlicht volgen we een half jaar lang de directeur in zijn strijd tegen de politiek, tegen de onderwijsinspectie, tegen andere scholen, tegen criminele bendes, agressieve leerlingen en hun ouders. Gedurende dit alles deelt hij zijn gedachten met ons door het bijhouden van een videodagboek.

Hij begint met het ontslaan van een groot aantal docenten, hij zet een hoog hek om de school, stelt gedragsregels voor leerlingen op, opent een gezonde kantine en biedt nieuwe extra lessen aan. Maar het gaat al mis op de eerste dag als er een medeleerling in elkaar wordt geslagen door drie klasgenoten. Van ’t Zelfde stuurt ze alledrie van school, met als gevolg bedreigingen door de ouders, extra beveiliging voor de school en een rechtszaak.

Toch werpt zijn aanpak vruchten af: het geweld in en om de school is enorm afgenomen en steeds meer leerlingen melden zich aan. De examenscores behoren tot de beste van Rotterdam en zijn plan voor een Superschool wordt voorzichtig omarmd door de Rotterdamse schoolkoepel BOOR.

Van ’t Zelfde gaat hij onverstoord verder en kijkt geëmotioneerd toe als al zijn leerlingen slagen voor mavo, havo en vwo. Zijn methode heeft succes, en hij komt in het vizier van de media. In korte tijd is hij te zien bij RTL nieuws, Knevel en van den Brink, het jeugdjournaal en staat hij in verschillende kranten. Overal verkondigt hij zijn boodschap van veilig en excellent onderwijs. Dat levert hem een uitnodiging op van de minister van Onderwijs om eens mee te praten over de toekomst van scholing in Nederland. Krijgt hij steun voor zijn plannen of kan hij beter zelf minister van onderwijs worden?
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/superschool.html

Regie: Kees Brouwer  Productie: Marie Schutgens
Eindredactie: Henneke Hagen en Frank Wiering

Meest recente berichten

  1. Infotheek Headlines – Oktober 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – Oktober 2016
  2. Infotheek Headlines – September 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – September 2016
  3. Infotheek Headlines – Juli 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – Juli 2016
  4. Infotheek Headlines – Juni 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – Juni 2016
  5. Infotheek Headlines – Mei 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – Mei 2016
  6. Infotheek Headlines – April 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines – April 2016
  7. Infotheek Headlines Maart 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines Maart 2016
  8. Infotheek Headlines Februari 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines Februari 2016
  9. Infotheek Headlines Januari 2016 Reacties uitgeschakeld voor Infotheek Headlines Januari 2016