Posterwoorden 14

 Posterwoorden 14

 1. heterogeen = als er veel verschillende soorten zijn
  P       Mijn school is heterogeen samengesteld: er zijn leerlingen van wel 20 verschillende landen.
  E       Mijn broertje zit in een heterogene klas: kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar.
 1. innemen = plaats of ruimte bezetten, soms met geweld
  P       Sportuitzendingen nemen op de televisie een belangrijke plaats in.
  E       De stad werd na een hevige strijd door rebellen ingenomen.
 1. je door iets laten = je gevoelens daar helemaal door laten bepalen meeslepen
  P      
  We lieten ons meeslepen door de thriller op televisie; we zaten op het puntje van onze stoel.
  E       Ik zing eigenlijk nooit mee in een stadion, maar nu werd ik toch door het publiek meegesleept.
 1. het nationalisme = alleen je eigen land of volk belangrijk vinden
  P       Als het Nederlands elftal speelt, blijkt overal het nationalisme: vlaggen, oranje petjes en gezang.
  E       Het nationalisme heeft vanaf de vorige eeuw voor veel oorlogen tussen de landen van Europa gezorgd.
 1. objectief = als je alleen op feiten let
  P       Een rechter probeert altijd een objectief oordeel te krijgen over een misdaad.
  E       Een Amsterdamse voetbalverslaggever moet ook de wedstrijd Ajax-Feijenoord objectief verslaan.
 1. het respect = de eerbied, de waardering
  P       In landen buiten Europa worden oudere mensen met veel meer respect behandeld.
  E       Uit respect voor het land dat hij bezoekt, kust de paus de grond.
 1. de samenleving = (het met elkaar samenleven in een) maatschappij
  P       In de huidige samenleving neemt de computer een steeds belangrijker plaats in.
  E       Er wordt wel een gezegd dat mensen in onze samenleving steeds egoïstischer worden.
 1. uitsluitend = alleen maar
  P       Er gingen uitsluitend jonge mensen naar de houseparty.
  E       Manuel eet uitsluitend rauwe groenten, geen gekookte.
 1. het vooroordeel = de mening die niet op feiten berust
  P       Dat hockey een sport voor de rijke jeugd is, is een vooroordeel.
  E       Veel mannen vinden dat vrouwen slecht autorijden. Uit onderzoek blijkt, dat deze mening een vooroordeel is.
 1. vrij = erg, nogal, tamelijk
  P       Er stond een vrij lange rij bij de kassa.
  E       De boodschappen die wij voor het weekend gekocht hadden waren vrij zwaar.