Posterwoorden 9

 Posterwoorden 9

 1. betrouwbaar = op iemand of iets kunnen vertrouwen
  P       Mustafa is zeer betrouwbaar, hij doet altijd wat hij belooft.
  E       De achterband van mijn fiets is niet betrouwbaar meer na zoveel gaatjes.
 1. isoleren = iets of iemand apart zetten, scheiden van
  P       De overstromingen zorgden ervoor, dat het dorp volledig geïsoleerd raakte.
  E       In het ziekenhuis worden patiënten met een besmettelijke ziekte geïsoleerd.
 1. ondergaan = iets meemaken, moeten verdragen
  P       De burgemeester was afwezig, omdat hij een operatie moest ondergaan.
  E       De stad heeft na de oorlog grote veranderingen ondergaan.
 1. opnemen voor = opkomen voor iemand, iemand verdedigen
  P       Bea nam het op voor de jongen die gepest werd.
  E       De Dierenbescherming neemt het op voor mishandelde dieren.
 1. overtuigen = ervoor zorgen dat iemand jouw mening overneemt
  P       Hij overtuigt mij ervan dat kniebeschermers belangrijk zijn bij het skeeleren.
  E       De dief wilde de agenten van zijn onschuld overtuigen.
 1. de overtuiging = de mening, het geloof
  P       In veel landen zitten mensen vanwege hun politieke overtuiging in de gevangenis.
  E       In Nederland mogen mensen heel verschillende geloofsovertuigingen hebben.
 1. de schending = het niet houden van je belofte, beschadiging
  P       Het martelen van mensen is een schending van de mensenrechten.
  E       Als je een geheim doorvertelt, is dat een schending van het vertrouwen.
 1. terechtstellen = de doodstraf uitvoeren
  P       De moordenaar werd terechtgesteld op de elektrische stoel.
  E       Verbranden was heel vroeger een gewone manier van terechtstellen.
 1. universeel = voor alles en iedereen geldend
  P       Volgens de Universele Rechten van de Mens heb jij recht op onderwijs.
  E       De stekker past in alle landen in het stopcontact: de maat is universeel.
 1. het verdrag = de schriftelijke afspraak, de overeenkomst
  P       De landen van Europa sluiten verdragen over de samenwerking.
  E       Aan oorlogen komt officieel een einde door een vredesverdrag.