Posterwoorden 29

Posterwoorden 29

 1. afscheiden = afzonderen, apart zetten
  P       Het koninklijke paleis is door hoge hekken afgescheiden van de omgeving.
  E       Het rookgedeelte van het restaurant is van het niet-rokengedeelte afgescheiden door plantenbakken.
 1. conservatief = als je alles bij het oude wil laten
  P       Marga vond haar broer maar conservatief, omdat hij zei dat afwassen vrouwenwerk was.
  E       Hij is lid van een conservatieve partij en tegen alles wat modern is.
 1. doorbreken (fig.) = een einde maken aan
  P       Hij doorbrak de stilte in de klas met een grappige opmerking.
  E       Door de vele aandacht in de media en de gesprekken die erover gevoerd werden, werd geprobeerd een taboe te doorbreken.
 1. in harmonie = mooi bij elkaar klinken of passen
  P       Wij houden met de buren het portiek schoon. Dat gaat altijd in goede harmonie.
  E       ’s Morgens vroeg word ik vaak wakker van de vogeltjes in de straat; elk vogeltje zingt anders en toch is het altijd in harmonie met elkaar.
 1. monotoon = eentonig, saai
  P       Er zit weinig variatie in de stem van de spreker, zijn stem klinkt erg monotoon.
  E       Het landschap zag er erg monotoon uit, kilometers achter elkaar dezelfde grauwe weilanden.
 1. het niveau = de hoogte, meestal van water of van een andere vloeistof
  P       Het niveau van het water in de rivieren is gestegen door de flinke regenbuien van de laatste dagen.
  E       Op de landkaart kon je de niveauverschillen duidelijk zien omdat elk niveau een andere kleur had.
 1. de oorzaak = datgene waardoor iets komt
  P       Het gladde wegdek was de oorzaak van de vele ongelukken in het verkeer.
  E       De fluitketel was drooggekookt. De oorzaak hiervan was dat ik vergeten was het gas uit te draaien.
 1. parallel aan = in rechte lijnen naast elkaar lopend, evenwijdig aan
  P       “De straat waar jij moet zijn loopt parallel aan de Hoofdstraat”, zei Cecile tegen haar vriendin.
  E       Murats beste vriend zat in de parallelklas van 2-vmbo; Murat zat in 2a en zijn vriend zat in 2b.
 1. rangschikken = sorteren en in volgorde zetten
  P       De postbode had de brieven gerangschikt op adres en huisnummer.
  E       In supermarkten zijn de spullen netjes gerangschikt, zodat je weet waar je moet zoeken.
 1. schijnbaar = zoals het lijkt
  P       Schijnbaar met veel gemak tilde hij de zware doos op, hij gaf geen kik.
  E       Jij bent het er schijnbaar niet mee eens, want ik zie dat jij je hoofd schudt.