Posterwoorden 19

Posterwoorden 19

 1. aansporen om = zorgen dat iemand iets gaat doen
  P       De trainer spoorde zijn spelers aan om meer samen te spelen.
  E       Aangespoord door de successen van de schaatsploeg, meldden veel kinderen zich aan bij de schaatsclub.
 1. afleiden uit = een conclusie trekken
  P       De agent leidde uit het rijgedrag af, dat de bestuurder dronken was.
  E       Uit de verschillende bewijsstukken werd afgeleid wie de moord gepleegd had.
 1. afstaan = weggeven
  P       Sta in de bus je zitplaats af aan oude mensen.
  E       Tijdens de televisie-uitzending over de hongersnood deed de presentator een oproep om geld af te staan voor de slachtoffers.
 1. bemachtigen = iets met moeite te pakken krijgen
  P       Ga vroeg in de rij staan, misschien kun je dan nog kaartjes bemachtigen.
  E       Na lang zoeken konden wij eindelijk een plekje met een mooi uitzicht bemachtigen.
 1. corrigeren = verbeteren, de fouten eruit halen
  P       De docent corrigeerde de proefwerken van de leerlingen.
  E       Niemand kon zien dat zij de fouten in haar getypte brief had gecorrigeerd.
 1. de gordel = band (om je middel)
  P       Als ik met mijn moeder mee naar de stad rijd, moet ik altijd mijn autogordel omdoen.
  E       Het regenwoud in Indonesië is zo groen, vanuit de lucht is het een gordel van smaragd.
 1. de mimiek = de uitdrukkingen van je gezicht
  P       Hoe een clown zich voelt, zie je aan zijn mimiek.
  E       Je kan aan zijn mimiek zien dat hij heel erg boos is.
 1. iets oogluikend toestaan of toelaten = iets toestaan wat eigenlijk niet mag
  P       De politieman liet oogluikend toe dat ik mijn auto fout parkeerde.
  E       Je mag niet eten in de klas, maar sommige leraren staan het oogluikend toe.
 1. het tafereel = een situatie of plaatje om naar te kijken
  P       Vanuit de trein zagen wij een mooi winters tafereel: schaatsers op het ijs en besneeuwde bomen.
  E       Op dit middeleeuwse schilderij zie je taferelen van kinderspelen.
 1. tastbaar = wat je vast kunt pakken
  P       Anton was heel zuinig met zijn zakgeld omgegaan. Zijn nieuwe walkman is daarvan het tastbare resultaat.
  E       In het Schoolmuseum is het schoolleven van vroeger bijna tastbaar.