Posterwoorden 18

Posterwoorden 18

 1. het bevel voeren = de leiding hebben, het voor het zeggen hebben
  P       De generaal voerde het bevel over het leger.
  E       In dat oorlogsgebied zijn militairen uit veel landen. Het bevel wordt gevoerd door de Verenigde Naties.
 1. het front = het gebied waar twee vijandige legers tegenover elkaar staan
  P       Het is vandaag rustig aan het front, terwijl er gisteren nog flink gevochten is.
  E       De televisie zond beelden uit van de gevechten aan het front.
 1. heldhaftig = dapper
  P       Ik vind iemand heldhaftig als ij in het water springt om een kind te redden.
  E       Mensen die in de oorlog heldhaftig zijn geweest krijgen soms een lintje.
 1. investeren = ergens tijd of geld aan besteden
  P       Het gemeentebestuur investeert veel in het opknappen van de oude stadswijken.
  E       Op onze school is geïnvesteerd in nieuwe computers.
 1. mechaniseren = het werk van mensen of dieren vervangen door machines
  P       Als een bedrijf mechaniseert is er veel minder te doen voor de mensen die alleen met hun handen willen werken.
  E       Het boerenbedrijf is steeds meer gemechaniseerd en nu doen tractoren het werk van trekpaarden.
 1. nabootsen = nadoen
  P       Mijn vriend heeft een computerspelletje waarin het straaljagervliegen wordt nagebootst.
  E       Een klasgenoot kan heel goed de stem van onze mentor nabootsen.
 1. nakomen = doen wat je beloofd hebt
  P       Ruben, je bent je belofte om nooit meer te laat te zijn niet nagekomen.
  E       Mijn vader is zijn belofte om vandaag te stofzuigen niet nagekomen.
 1. de tucht = het heel streng handhaven van de regels
  P       In het leger moet je precies doen wat er gezegd wordt, daar heerst strenge tucht.
  E       Je kan klagen over een arts die fouten maakt bij het medisch tuchtcollege.
 1. het verlof = de toestemming (om vrij te nemen)
  P       Heb jij al verlof gevraagd om naar de bruiloft van je broer te gaan?
  E       Een paar weken voor de geboorte houdt de aanstaande moeder op met werken. Dan begint haar zwangerschapsverlof.
 1. de weergave = iets dat weergegeven wordt d.m.v. geluid of tekst
  P       Ik vond de weergave van het concert op de tv erg slecht; je zag maar een paar nummers.
  E       Heleen heeft me verteld over jullie ruzie, maar jouw weergave daarvan is heel anders.