Posterwoorden 17

Posterwoorden 17

 1. bekeren = tot een ander geloof of andere overtuiging (laten) overgaan
  P       Na de ontdekking van Amerika wilden de Spanjaarden de indianen tot het katholicisme bekeren.
  E       Ik dacht dat jij er een hekel aan had om in een net pak te lopen? Ben je bekeerd?
 1. het gewest = het gebied
  P       De voetbalwedstrijd op ons veld gaat door, maar in de andere gewesten zijn de velden afgekeurd.
  E       Het programma met nieuws uit verschillende streken van Nederland heet Van gewest tot gewest.
 1. gezien = als je rekening houdt met, gelet op
  P       Gezien de slechte weersverwachting neem ik een paraplu mee.
  E       Ik wil heel snel kaartjes van het concert kopen gezien de vele fans van de popgroep.
 1. gezind zijn = voelen voor iets of iemand
  P       Sommige volken in Afrika zijn elkaar vijandig gezind en voeren steeds weer oorlog.
  E       De leraar is mij goed gezind, daarom kan ik wel een geintje bij hem uithalen.
 1. de heerschappij = de macht, het regeren
  P       De heerschappij over China werd vroeger gevoerd door keizers.
  E       In de zestiende eeuw probeerden veel landen de heerschappij over Zuid-Amerika te krijgen.
 1. de heilige = de eretitel van de katholieke kerk voor een zeer godsdienstig persoon
  P       In de kerststal vind je beelden van de heiligen Maria en Jozef.
  E       St. Nicolaas is een heilige die vroeger vereerd werd door zeelieden, en nu door kleine kinderen.
 1. de hervorming = de verandering om iets te verbeteren
  P       De Mavo en het Lbo zijn samengevoegd; na die hervorming heet deze school Vmbo.
  E       Er zijn politieke partijen die veel willen veranderen in ons land. Ze stellen op veel gebieden hervormingen voor.
 1. ontkomen aan = ontsnappen aan
  P       Met hulp van de politie wist de popzanger te ontkomen aan de achtervolging door een paar fans.
  E       De directeur geloofde het smoesje van Marieke. Zo ontkwam ze aan haar straf voor te laat komen.
 1. de stand = de rang of de plaats in de maatschappij
  P       Vroeger was tennis een dure sport, alleen voor mensen uit de hogere standen.
  E       Circus is aantrekkelijk voor mensen van alle rangen en standen.
 1. uitputten = opmaken
  P       Het aardgas in onze bodem kan opraken; als we niet zuinig zijn is onze voorraad binnenkort uitgeput.
  E       Als je steeds opnieuw gaat kletsen, put je het geduld van je leraar wel uit.