Amsterdamse Grafische School 1914 – 1918

de band 12de band 13de band 16

“De Band zij de Spiegel van de inhoud”    Ambacht: boekbinderij rond 1900

Amsterdamse Grafische School 1914 – 1918:
Van ambacht tot grafisch onderwijs in Amsterdam

$_57De realisering van een typografische opleiding in Amsterdam verliep in de beginperiode uiterst moeizaam. Een groep enthousiaste hoofdstedelijke grafici onder leiding van F. Wierdeis en J. T. Duwaer kwam vanaf  5 december 1913 met grote regelmaat in o.a. het Americain Hotel en de zaal der Typografische Bibliotheek der Lettergieterij “Amsterdam” bijeen.

1 ags de 1e vijf     1-ags-de-1e-vijf.jpg 2     1-ags-de-1e-vijf.jpg 1
De 1e vijf der AGS

  verslag 1918_Pagina_1     begroting 1914     notulen 1914-1918_Pagina_1

Breedvoerig werd er gesproken over de organisatorische opzet, de huisvesting en vooral financiering van een typografische opleiding in de hoofdstad. De zorgvuldig bewaard gebleven handgeschreven notulen uit die periode leverden het bewijs dat er in 100 jaar weinig is veranderd. Alleen de bedragen lopen behoorlijk uiteen.

AGS opleiding info
welk beroep moet ik kiezen-1     de school voor patroonszoons-1
AGS Welk beroep moet ik kiezen (1918)           De school voor patroonszoons

Directe aanleiding om een vriendenvereniging ten behoeve van het grafisch onderwijs in Amsterdam op te richten, was het feit dat een geplande opleiding Typografie aan de derde Openbare Ambachtschool in de Indische buurt niet door kon gaan. Het nieuwe schoolgebouw onder beheer van de “Maatschappij voor den Werkenden Stand” zou geen ruimte kunnen bieden voor een Typografische opleiding. Reden voor de groep grafici om aan te kloppen bij het gemeentebestuur. Daar vond men bij de wethouder, een oud-hoofdredacteur, een gewillig oor. Vanaf dat moment begon het werk voor Wierdeis en de zijnen pas goed. Een schoolreglement werd opgesteld. De voorgestelde statuten werden op 21 maart 1914 goedgekeurd.

Geschiedenis AGS 1914 -1915

1-ags-de-1e-vijf 1     wording geschiedenis 1915-1      AGS loon 1919
Verslag (1918)                           Wording Geschiedenis (1915) 

Bij de eerste opzet werd uitgegaan van een opleiding in de vakken boekdrukkerij, boekbinderij, steendrukkerij en zincografie. Goede uitgangspunten die overigens wel gefinancierd en op een geschikte lokatie ondergebracht moesten worden. Dat nu bleek niet zo eenvoudig.

AGS inschrijving van leerlingen 1918Temeer daar het ministerie van onderwijs minder ontvankelijk bleek voor de plannen. Ondertussen waren de initiatiefnemers het er wel over eens dat het schoolgeld minimaal 12 gulden voor kinderen uit arbeidersgezinnen moest bedragen. Subsidie-aanvragen werden tegelijkertijd ingediend en telkens afgewezen omdat de school voor de grafische vakken in Utrecht zou overwegen afdelingen steendrukkerij en lithografie te beginnen. Plannen die van hogerhand waren opgelegd en zeker niet van het Utrechtste schoolbestuur afkomstig waren, zo stelde men in Amsterdam. Men sprak van weggegooid overheidsgeld richting Utrecht.

AGS jaarverslag 1918 AGS jaarverslag 1919 AGS jaarverslag 1920
AGS jaarverslag 1918     AGS jaarverslag 1919     AGS jaarverslag 1920

Een mening die de bonden deelde. “Wanneer het om een grafische afdeling van een bestaande ambachtsschool was gegaan dan hadden we het geld al gehad,” zo verzuchtte toen één der intiatiefnemers. Men overwoog in oktober 1915 naar de minister te gaan om hem persoonlijk duidelijk te maken dat de plannen in Utrecht volkomen misplaats waren. Tot een dergelijk bezoek is het nooit gekomen. Wel werd er lang en geduldig gewacht op betere tijden.

weteringschans

Op 11 juli 1917 kon tijdens een bestuursvergadering van de Vereniging AGS de officiële subsidietoezegging van het ministerie bekend worden gemaakt. Een toezegging die gebaseerd was op een drie jaar oude begroting en dus aan de lage kant was. Desondanks slaagde men er in een jaar later met het daadwerkelijke lesgeven te beginnen in een door architect E.J. Kuipers verbouwde openbare school aan de Weteringsschans. Uit 73 sollicitanten werd L. Ronner benoemd tot directeur, die met 12 docenten 388 leerlingen voor de dag- en avondopleidingen kon huisvesten. Ruim 6o belangstellenden moesten wegens plaatsgebrek worden afgewezen. De belangstelling voor de school was in de beginjaren overweldigend. Binnen een jaar was het docentencorps verdubbeld.

AGS 1918

2607_001     1-ags-de-1e-vijf

2609_0012724_001 2607_0032725_001 2726_001

AGS agenda 1948 30 jaar jubileum complete     100 Jaar Ma.docx 50 posters 2016_Pagina_06
De eerste directeur L.Ronner

Notulen 1918-1921 exploitatie 1918
AGS Notulen (1918-1921)                                            Exploitatie (1918-1920)

1919 AGS kerstkaart-1     AGS uitnoodiging-1
AGS kerstkaart (1919)                                              AGS Uitnoodiging      

grafische weekblad mei 1916-1 grafische weekblad maart 1917-1
Grafische Weekblad (Mei 1916)       Grafische Weekblad (Maart 1917)